Home

LAFEBER FOUNDATION

Easy internet access professionele werkboek-informatie over voeding voor pasgeborenen, zuigelingen en kinderen.

Harrie Lafeber

HARRIE LAFEBER

Gedurende zijn gehele professionele loopbaan als kinderarts-neonatoloog in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en het Vrije Universiteit medisch centrum in Amsterdam verrichte Harrie Lafeber wetenschappelijk onderzoek t.a.v. de invloed van voeding van te vroeg geboren kinderen op de groei, lichaamssamenstelling en metabole ontwikkeling op latere leeftijd. Hij droeg als hoofdredacteur bij aan de in 1995, 2003 en 2012 uitgegeven werkboeken “Enterale en parenterale voeding bij pasgeborenen”. Ter ere van zijn jarenlange inzet voor een optimaal voedingsadvies voor deze doelgroep is hem deze website aangeboden tijdens zijn afscheid als hoogleraar Neonatologie op 11-11-2016.

De Harrie Lafeber Foundation is een stichting zonder winstoogmerk met als doel het op eenvoudige wijze interactief via internet aan professionals beschikbaar stellen van de informatie over voeding als onderdeel van de werkboeken kindergeneeskunde gepubliceerd door VU University Press te Amsterdam. De inhoud van de werkboeken is © werkgroepen voeding van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Sectie Neonatologie van de NVK te Utrecht. De inhoud van de werkboeken wordt zorgvuldig gecontroleerd door de redactieleden maar de eindverantwoordelijkheid voor de juistheid van de voedingsvoorschriften ligt bij de voorschrijvende BIG geregistreerde arts, diëtist of apotheker. De Harrie Lafeber Foundation fungeert slechts als doorgeefmedium en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie in de werkboeken.

Werkboek voeding voor zieke kinderen

WERKBOEK VOEDING VOOR ZIEKE KINDEREN

Nieuw! Het werkboek voeding voor zieke kinderen is nu vanaf 21 november 2017 ook beschikbaar. Dit is de tweede druk, bewerkt door Dr. Frank Kneepkens van het door de Voedingswerkgroep van de NVK onder leiding van Dr. Koen Joosten samengestelde werkboek. In de toekomst zullen ook hier actuele wijzigingen of nieuwe hoofdstukken eenvoudig op de website geplaatst kunnen worden.

* druk op  Afbeeldingsresultaat voor icon fullscreen rechtsonder het boekje om op volledig scherm te lezen

Werkboek enterale en parenterale voeding bij pasgeborenen

WERKBOEK ENTERALE EN PARENTERALE VOEDING BIJ PASGEBORENEN

Uitgangspunt op deze website vormt de in 2012 uitgegeven derde druk van het werkboek “Enterale en parenterale voeding bij pasgeborenen”.

Intussen is de werkgroep van de sectie neonatologie van de NVK weer actief bezig met het aanpassen en vernieuwen van het werkboek dat telkens met een interval van ongeveer 8 jaar in boekvorm zal verschijnen. Deze website is bij uitstek geschikt om tussentijdse wijzigingen en aanvullingen van de diverse hoofdstukken snel beschikbaar te stellen. Enkele malen per jaar zullen redactionele updates geplaatst worden.

Deze website biedt ook de mogelijkheid aan professionals om vragen te stellen en opmerkingen te maken die regelmatig zullen worden voorgelegd aan de redactieleden van het werkboek. Ook hier geldt dat de Harrie Lafeber Foundation slechts geldt als bemiddelend medium. Het is inmiddels onmiskenbaar dat dit werkboek in een behoefde voorziet. Bij de overgang van prematuren van NICU naar regionaal ziekenhuis kan het een bijdrage leveren aan de continuïteitvan het voedingsbeleid.

NIEUWE HERZIENE HOOFDSTUKKEN
Nieuwe herziene hoofdstukken 3, 4, 5, 7, 8, 14 en 18


ORIGINELE WERKBOEK

* druk op  Afbeeldingsresultaat voor icon fullscreen rechtsonder het boekje om op volledig scherm te lezen