Disclaimer

DISCLAIMER

De inhoud van de werkboeken is © werkgroepen voeding van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Sectie Neonatologie van de NVK te Utrecht. De inhoud van de werkboeken wordt zorgvuldig gecontroleerd door de redactieleden maar de eindverantwoordelijkheid voor de juistheid van de voedingsvoorschriften ligt bij de voorschrijvende BIG geregistreerde arts, diëtist of apotheker. De Harrie Lafeber Foundation fungeert slechts als doorgeefmedium en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie in de werkboeken.