Werkboek enterale en parenterale voeding bij pasgeborenen

WERKBOEK ENTERALE EN PARENTERALE VOEDING BIJ PASGEBORENEN

Uitgangspunt op deze website vormt de in 2012 uitgegeven derde druk van het werkboek “Enterale en parenterale voeding bij pasgeborenen”.

Intussen is de werkgroep van de sectie neonatologie van de NVK weer actief bezig met het aanpassen en vernieuwen van het werkboek dat telkens met een interval van ongeveer 8 jaar in boekvorm zal verschijnen. Deze website is bij uitstek geschikt om tussentijdse wijzigingen en aanvullingen van de diverse hoofdstukken snel beschikbaar te stellen. Enkele malen per jaar zullen redactionele updates geplaatst worden.

Deze website biedt ook de mogelijkheid aan professionals om vragen te stellen en opmerkingen te maken die regelmatig zullen worden voorgelegd aan de redactieleden van het werkboek. Ook hier geldt dat de Harrie Lafeber Foundation slechts geldt als bemiddelend medium. Het is inmiddels onmiskenbaar dat dit werkboek in een behoefde voorziet. Bij de overgang van prematuren van NICU naar regionaal ziekenhuis kan het een bijdrage leveren aan de continuïteitvan het voedingsbeleid.

NIEUWE HERZIENE HOOFDSTUKKEN
Nieuwe herziene hoofdstukken 3, 4, 5, 7, 8, 14 en 18


ORIGINELE WERKBOEK

* druk op  Afbeeldingsresultaat voor icon fullscreen rechtsonder het boekje om op volledig scherm te lezen